BI

Softversko rešenje za podršku u odlučivanju

asw:sapiens

Moderno rešenje za podršku donošenju odluka kroz prikupljanje, transformaciju i analizu poslovnih podataka vaše kompanije.

Analitičari smatraju da prosečna firma koristi samo oko 10% prikupljenih i raspoloživih podataka. Neki, takođe, smatraju da u tipičnoj bazi nedostaje ili je netačno 30-50 % podataka.
On-line transakcioni sistem (OLTP) opslužuje svakodnevne aktivnosti kao što su: kjigovodstvo, fakturisanje, maloprodaja, i fokusiran je na brzu i tačnu obradu tekućih podataka. Ovi podaci su veoma detaljni, neredundantni, mogu se ažurirati i sadrže vrednosti validne za tekući vremenski period. S druge strane, ogromna konkurencija na tržištu nameće borbu za svaki posao i svakog kupca što zahteva brzo donošenje adekvatnih poslovnih odluka na svim nivoima odgovornosti. Stoga je neophodno implementirati sistem koji će omogućiti pristup informacijama, analitički ih uobličiti, kao i efikasno distribuiraiti takve informacije svim nivoima odlučivanja.

Preuzmite brošuru

Unesite mail da biste preuzeli brošuru
Hvala na interesovanju
PreuzMi brošuru
Greška

Povezane Studije

Maloprodaja, Distribucija štampe

Upravljanje maloprodajnim lancem od 600 kioska

saznaj više
Maloprodaja

Najpopularnija maloprodajna mreža drogerija u Srbiji

saznaj više
Veleprodaja, Distribuciji duvana i robe široke potrošnje

Veleprodaja i distribucija duvana i robe široke potrošnje

saznaj više
Maloprodaja

Lanac pekara u Srbiji

saznaj više
Maloprodaja, Veleprodaja, Distribucija novina

Najveći maloprodajni lanac u Srbiji i regionu

saznaj više
Tehnički sektor, Sektor za projektovanje i razvoj, Sektor za finansijsko pravne poslove, Služba (sektor) za praćenje tehničkih gubitaka na mreži

Integralni informacioni sistem javnog komunalnog preduzeća

saznaj više

Sledeći Proizvodi

asw:dominus

ERP sistem

Sveobuhvatan integralni informacioni sistem za upravljanje svim poslovnim procesima i resursima

saznaj više
D:

asw:mercantis

RMS

Popularan, fleksibilan proizvod koji u potpunosti podržava procese unutar maloprodajne kompanije.

saznaj više
M:

asw:libris

DMS

Integralni sistem za upravljanje dokumentima

saznaj više
L:

asw:utilitas

Softversko rešenje koje u potpunosti pruža IT podršku komunalnim preduzećima

saznaj više
U:

asw:maximus

Veštačka inteligencija i mašinsko učenje

Softversko rešenje zasnovano na veštačkoj inteligenciji i mašinskom učenju koje olakšava upravljanje kompanijom

saznaj više
M: