BI

Softversko rešenje za podršku u odlučivanju

asw:sapiens

Moderno rešenje za podršku donošenju odluka kroz prikupljanje, transformaciju i analizu poslovnih podataka vaše kompanije.

Analitičari smatraju da prosečna firma koristi samo oko 10% prikupljenih i raspoloživih podataka. Neki, takođe, smatraju da u tipičnoj bazi nedostaje ili je netačno 30-50 % podataka.
On-line transakcioni sistem (OLTP) opslužuje svakodnevne aktivnosti kao što su: kjigovodstvo, fakturisanje, maloprodaja, i fokusiran je na brzu i tačnu obradu tekućih podataka. Ovi podaci su veoma detaljni, neredundantni, mogu se ažurirati i sadrže vrednosti validne za tekući vremenski period. S druge strane, ogromna konkurencija na tržištu nameće borbu za svaki posao i svakog kupca što zahteva brzo donošenje adekvatnih poslovnih odluka na svim nivoima odgovornosti. Stoga je neophodno implementirati sistem koji će omogućiti pristup informacijama, analitički ih uobličiti, kao i efikasno distribuiraiti takve informacije svim nivoima odlučivanja.

Preuzmite brošuru

Unesite mail da biste preuzeli brošuru
Hvala na interesovanju
PreuzMi brošuru
Greška

Povezane Studije

Veleprodaja, Distribuciji duvana i robe široke potrošnje

Veleprodaja i distribucija duvana i robe široke potrošnje

saznaj više
Veleprodaja, maloprodaja

Distribucija medicinske opreme u regionu

saznaj više
Distribucija i logistika robe široke potrošnje i usluga

Implementacija sistema za podršku procesima distribucije i logistike robe široke potrošnje

saznaj više
Maloprodaja, proizvodnja

Studija slučaja - Mona Fashion

saznaj više
Tehnički sektor, Sektor za projektovanje i razvoj, Sektor za finansijsko pravne poslove, Služba (sektor) za praćenje tehničkih gubitaka na mreži

Integralni informacioni sistem javnog komunalnog preduzeća

saznaj više
Sakupljanje, prečišćavanje i distribucija pijaće vode, održavanje vodovodnog sistema, uklanjanje otpadnih voda, održavanje

Integralni informacioni sistem komunalnog preduzeća

saznaj više

Sledeći Proizvodi

asw:dominus

ERP sistem

Sveobuhvatan integralni informacioni sistem za upravljanje svim poslovnim procesima i resursima

saznaj više
D:

asw:mercantis

RMS

Popularan, fleksibilan proizvod koji u potpunosti podržava procese unutar maloprodajne kompanije.

saznaj više
M:

asw:libris

DMS

Integralni sistem za upravljanje dokumentima

saznaj više
L:

asw:utilitas

Softversko rešenje koje u potpunosti pruža IT podršku komunalnim preduzećima

saznaj više
U:

asw:maximus

Veštačka inteligencija i mašinsko učenje

Softversko rešenje zasnovano na veštačkoj inteligenciji i mašinskom učenju koje olakšava upravljanje kompanijom

saznaj više
M: