ASW Menadžment

ASW Inženjering okuplja više od 70 zaposlenih, visokoobrazovanih softverskih specijalista sa dugogodišnjim iskustvom u razvoju informacionih tehnologija.

U skladu sa organizacionom strukturom kompanije, formirani su timovi, a na čelu svakog tima nalaze se najiskusniji eksperti specijalizovani za određenu oblast ili razvoj određenog proizvoda.

Nenad Avlijaš

Osnivač (in memoriam 11.01.2021.)

Nenad Avlijaš nalazio se na čelu ASW Inženjering-a od osnivanja kompanije 1990. godine, a zahvaljujući njegovom bogatom prethodnom iskustvu u IT oblasti i u oblasti procesa rukovođenja, kompanija se brzo razvila u jednu od vodećih u IT sektoru u Srbiji i regionu. Pre osnivanja ASW Inženjeringa bio je angažovan kao direktor sektora za razvoj kompanije IRIS – Energoinvest, od 1984. do 1990. godine. Kao član razvojnog tima, u periodu od 1981. do 1984. godine, učestvovao je u realizaciji informacionog sistema za XIV Zimske Olimpijske igre u Sarajevu. Koordinisao je svim sektorima kompanije i učestvovao pri realizaciji velikih i složenih projekata.

Nemanja Avlijaš

Generalni Direktor

Diplomirao je 2011. godine na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, smer Informacioni sistemi, a zvanje mastera na istom fakultetu stekao je 2012. godine na smeru IT menadžment. U ASW Inženjeringu je od 2006. na pozicijama Project manager i vodja tima za BD. Internacionalno iskustvo je sticao je u HTC Corporation i Samsung Electronics Austria GmbH. Od januara 2021. je generalni Direktor ASW Inženjering.

Darko Sekulić

Direktor sektora za SSW/HW

Po završetku studija 1997. godine bio je angažovan u Institutu Mihailo Pupin kao inženjer za lokalne računarske mreže, da bi se timu ASW Inženjeringa priključio 1998. godine. Do sada je bio član više timova i glavni sistem inženjer prilikom izvođenja projekata velike složenosti, a njegova zaduženja pokrivala su oblasti instalacije i podešavanja operativnih sistema i baza podataka, ali i realizacije složenih komunikacionih sklopova. Danas je na čelu tima koji pruža tehnički podršku mreži sa više od 500 serverskih instalacija.


Jela Spasić

Direktor sektora za razvoj

Diplomirala je 2010. godine na Matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smer Računarstvo i informatika, a zvanje mastera na istom fakultetu i smeru stekla je 2012. godine. ASW Inženjeringu priključila se 2011. godine, a naredne četiri godine bila je angažovana na razvoju i implementaciji softverskih rešenja za obračun i naplatu telekomunikacionih (asw:credis) i komunalnih usluga (asw:utilitas), i rešenja za evidentiranje i praćenje kretanja životinja (aimcs). Pored toga, učestvovala je u pružanju podrške korisnicima koji koriste postojeća aplikativna rešenja za naplatu parkinga putem SMS-a (asw:temporis) i rešenja za tehnički pregled vozila (asw:examinus). Od 2015. godine samostalno predvodi tim, a poziciju direktora sektora za razvoj preuzima 2018. godine.

Bojan Ivković

Direktor sektora za realizaciju projekata i implementaciju softverskih proizvoda

Diplomirao je 2008. godine na Fakultetu organizacionih nauka, smer Informacioni sistemi i tehnologije, a zvanje mastera stekao je na istom fakultetu, oblast Informacione tehnologije tri godine kasnije. Od 2008. član je tima ASW Inženjeringa, prevashodno angažovan kao inženjer za implementaciju softverskog proizvoda asw:dominus. Od značajnijih projekata implementacije integrisanog informacionog sistema koje je vodio, ističu se projekti za kompanije Štampa Sistem, Gomex, Centrosinergija i Tehnomax. Danas je angažovan kao direktor sektora za realizaciju projekata i implementaciju softverskih proizvoda.


Mihailo Petrović

Menadžer tima za product management

Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, na temu OCR handwritinga. Od 2001 do 2008 radi na poslovima projektovanja i implementacije softverskih rešenja u trgovačkim lancima Rodić i Merkator. Od 2008. član je tima ASW Inženjeringa, gde učestvuje u projektovanju, testiranju, dokumentovanju, i implementaciji softverskih rešenja. Danas rukovodi product management timom.

Aleksandar Marinković

Menadžer tima za razvoj projektno orijentisanih softverskih rešenja asw:credis, asw:utilitas, asw:temporis, asw:examinus, aimcs itd

Diplomirao je na Matematičkom fakultetu u Beogradu 2010. Član ASWa postaje u 2011. godine. Angažovan na razvoju i implementaciji sledećih softverskih rešenja: asw:officius (CRM sistem), asw:credis (obračun i naplata telekomunikacionih usluga), asw:utilitas (obračun i naplata komunalnih usluga), asw:temporis (naplata parkinga putem sms poruka), asw:examinus (tehnički pregled vozila) i rešenja za evidentiranje i praćenje kretanja životinja (aimcs). Od juna 2020. godine preuzima ulogu vođe tima.