Arhitektura sistema

Arhitektura Sistema u ASW

ASW Inženjering za realizaciju svojih proizvoda koristi dva tipa arhitekture sistema: dvoslojnu i troslojnu.

Troslojna arhitektura

Troslojna arhitektura

Nivo III

Treći nivo je radna stanica Klijent (Client) uz pretraživač (Browser) kao izvršno programsko okruženje. Podržani su standardni najrasprostranjeniji pretraživači. Za prezentaciju izveštaja standardno se koristi Acrobat Reader.
GUI (Graphical User Interface) po uzoru na Windows okruženje je realizovan u HTML-u i JavaScriptu.

Nivo II

Drugi nivo je aplikativni Web Server. Programsko rešenje koristi Tomcat Application Server i Jasper Reports.

Nivo I

Prvi nivo je server baze podataka. Glavni proizvod iz ove klase koji koriste ASW rešenje je Oracle RDBMS.Biznis logika je implementirana delom PL/SQL procedurama, a većim delom u Java klasama srednjeg sloja (NIVO II). Za razvoj procedura se koristi proceduralni jezik koji odgovara serveru baze (Oracle PL/SQL).Proizvodi koji se oslanjaju na ovu arhitekturu: asw:dominus, asw:credis, asw:temporis, asw:libris, asw:utilitas, asw:examinus.

Prednosti troslojne arhitekture:

  • Web pristup (mogućnost rada sa udaljenih lokacija)
  • Smanjena administracija na radnim stanicama (nema instalacije aplikativnog softvera)
  • Efikasno i jednostavno održavanje sistema
  • Skalabilnost sistema, mogućnost prilagođavanja složenim organizacionim i lokacijskim strukturama

Dvoslojna arhitektura

Dvoslojna arhitektura

Klijent

GUI je realizovan u korišćenjem Java Swing okruženja. Za vezu sa bazom podataka koristi se JDBC driver.Za distribuciju koda koristi se Java Web Start tehnologija. Programski kod je instaliran na serveru, a radna stanica prilikom pokretanja aplikacije preuzima ažurnu kopiju koda u svoj lokalni keš.

Server

Server baze podataka je PostgreSQL i OracleBiznis logika implementirana delom u PL/pgSQL ili u PL/SQL procedurama, a delom u Java programskom kodu.Proizvodi realizovani po ovoj arhitekturi:ITCC, LPH i asw:mercantis.

Prednosti Arhitekture dva nivoa:

  • Jednostavno i robusno rešenje prilagođeno potrebama
  • Skalabilnost
  • Podrška upravljanju specijalnim POS uređajima (Java POS standardi)