RMS

Popularan, fleksibilan proizvod koji u potpunosti podržava procese unutar maloprodajne kompanije.

asw:mercantis

Rešenje pokriva raspon od manjih prodavnica, sa kompletnim rešenjem na jednoj radnoj stanici, sve do hipermarketa i robnih kuća sa desetinama kasa i centralizovanom bazom podataka.

Asw:mercantis je proizvod integrisan sa poslovnim informacionim sistemom asw:dominus. Integracijom sistema dobija se trenutan i kompletan uvid u celokupno poslovanje kompanije i mogućnost centralizovanog upravljanja svim resursima.
Proizvod je razvijen upotrebom Open Source softvera i Oracle Tehnologije što obezbeđuje modularnost, portabilnost i minimizaciju investicije korisnika. Korisnička interakcija i poslovna logika se bazira na Javi, baza podaka na vodećem Open Source proizvodu PostgreSQL-u i, shodno tome, klijenti i server mogu, potpuno transparentno, koristiti Linux ili Windows operativni sistem. Koncept i implemetacija POS sistema su zasnovani na široko prihvaćenom JavaPOS/UPOS standardu koji obezbedjuje transparentnost rada perifernih uređaja.

Asw:mercantis je funkcionalno sastavljen od sledećih podsistema u okviru kojih se nalaze moduli:

1. Podsistem centralna maloprodaja (CBO):

  •   Modul Central Back Office
  •   Modul sinhronizacija podataka prema prodavnicama

2. Podsistem Backoffice (BO):

  •   Modul maloprodaja
  •   Modul sinhronizacije podataka prema centrali

3. Podsistem Point of Sale (POS):

  •  Modul kasa
  •  Modul printer server

4. Podsistem administracija i konfiguracija:

  •   Modul administracija maloprodaje
  •   Modul administrcija BO
  •   Modul administracija POS

Asw:mercantis je kompleksno rešenje koje se sastoji od više modula i koje je integrisano sa poslovnim informacionim sistemom asw:dominus, koji služi za kompletno upravljanje poslovanjem jedne kompanije.  

Asw:mercantis je integrisan sa sistemom poslovne inteligencije asw:sapiens, koji predstavlja savremeno rešenje za podršku odlučivanju kroz prikupljanje, transformaciju i analizu podataka o poslovanju kompanije i sluzi za podršku u optimizaciji biznisa.

Asw:mercantis je takođe integrisan sa sistemom asw:loyalty koji podržava program lojalnosti za nepersonalizovane i personalizovane kupce. Program lojalnosti omogućuje kompaniji praćenje potrošačkih navika kupaca i time omogućuje kreiranje benefita u obliku akcija, popusta, bodova ili poklona prilikom kupovine.

Asw:mercantis ima vezu prema asw:LPFR proizvodu koji omogućava poreskim obveznicima da izdaju fiskalne račune na akreditovanom ESIR-u sa ili bez internet konekcije. LPFR komunicira sa bezbednosnim elementom pametne kartice da bi se identifikovao poreski obveznik, kreirali digitalno potpisani računi i sprovelo iščitavanje.

Asw:mercantis je usklađen sa eFiskalizacijom Srbije, Crne Gore i Hrvatske.

Preuzmite brošuru

Unesite mail da biste preuzeli brošuru
Hvala na interesovanju
PreuzMi brošuru
Greška

Povezane Studije

Maloprodaja, Distribucija štampe

Upravljanje maloprodajnim lancem od 600 kioska

saznaj više
Veleprodaja, Maloprodaja

Distribucija pića i hrane u okviru HoReCa sistema

saznaj više
Maloprodaja

Upravljanje kompanijom iz Italije

saznaj više
Veleprodaja, Maloprodaja

Multibrend maloprodajni objekti

saznaj više
FMCG

Studija slučaja - Mercata VT - Optimizacija nabavke

saznaj više
Maloprodaja

Lanac pekara u Srbiji

saznaj više

Sledeći Proizvodi

asw:dominus

ERP sistem

Sveobuhvatan integralni informacioni sistem za upravljanje svim poslovnim procesima i resursima

saznaj više
D:

asw:libris

DMS

Integralni sistem za upravljanje dokumentima

saznaj više
L:

asw:sapiens

BI

Softversko rešenje za podršku u odlučivanju

saznaj više
S:

asw:utilitas

Softversko rešenje koje u potpunosti pruža IT podršku komunalnim preduzećima

saznaj više
U:

asw:maximus

Veštačka inteligencija i mašinsko učenje

Softversko rešenje zasnovano na veštačkoj inteligenciji i mašinskom učenju koje olakšava upravljanje kompanijom

saznaj više
M: