ERP sistem

Sveobuhvatan integralni informacioni sistem za upravljanje svim poslovnim procesima i resursima

asw:dominus

Integrisani informacioni sistem asw:dominus je sveobuhvatan proizvod za upravljanje svim poslovnim procesima i resursima kompanije (finansije, ljudski resursi, dobra, materijali, osnovna sredstva, itd.)

asw:dominus je centralna figura svakog asw:erp sistema, integralni faktor za sve ostale ASW i strane proizvode. Za mnoge ASW klijente, ovo je jedini element ERP sistema, tako da se ovaj proizvod često identifikuje sa ERP.
Pružanjem pravovremenih i tačnih informacija, povezujući različite funkcionalne oblasti poslovanja u celini, sa visokim stepenom integracije, asw:dominus ERP sistem je sigurna osnova za povećanje produktivnosti, efikasnosti i profitabilnosti kompanije.
asw:dominus ERP sistem je strukturiran modularno, čime postiže potpunu fleksibilnost i prilagođavanje potrebama korisnika. Sastoji se od devet podsistema i povezanih modula koji pokrivaju sve poslovne funkcije kompanije:

  • Finansijski podsistem
  • Računovodstveni podsistem - knjigovodstveni sistem
  • Podsistem za praćenje robe i gotovih proizvoda
  • Podsistem za praćenje osnovnih sredstava
  • Podsistem za upravljanje ljudskim resursima
  • Podsistem za monitoring materijala
  • Podsistem za praćenje proizvodnje
  • Logistički podsistem
  • Podsistem za administraciju i konfiguraciju

Sistem omogućava brzo i jednostavno proširenje funkcionalnosti i odličnu konfiguraciju, tako da je izgled aplikacije i rada prilagođen potrebama korisnika.
Takođe podržava rad sa PDA uređajima i integrisan u asv: dominus sistem. Osnovna svrha je da se podrži rad komercijalista na terenu kroz kreiranje narudžbi klijenata, uz mogućnost uvida u cenovnik, zalihe, asortiman, status kupca, definisanje i praćenje ruta za komercijaliste, itd.
Poslovni sistem asw:dominus je prvenstveno namenjen srednjim i velikim preduzećima svih industrija.

Preuzmite brošuru

Unesite mail da biste preuzeli brošuru
Hvala na interesovanju
PreuzMi brošuru
Greška

Povezane Studije

Veleprodaja, Distribuciji duvana i robe široke potrošnje

Veleprodaja i distribucija duvana i robe široke potrošnje

saznaj više
Veleprodaja, maloprodaja

Praćenje pakovanja i distribucije flaširane vode

saznaj više
Maloprodaja

Podrška za maloprodajnu mrežu u regionu

saznaj više
Maloprodaja i distribucija prodajnog programa

Upravljanje maloprodajnim lancem robe široke potrošnje

saznaj više
Veleprodaja, maloprodaja

Distribucija medicinske opreme u regionu

saznaj više
Maloprodaja, Veleprodaja

Lanac hipermarketa u Crnoj Gori

saznaj više

Sledeći Proizvodi

asw:mercantis

RMS

Popularan, fleksibilan proizvod koji u potpunosti podržava procese unutar maloprodajne kompanije.

saznaj više
M:

asw:libris

DMS

Integralni sistem za upravljanje dokumentima

saznaj više
L:

asw:sapiens

BI

Softversko rešenje za podršku u odlučivanju

saznaj više
S:

asw:utilitas

Softversko rešenje koje u potpunosti pruža IT podršku komunalnim preduzećima

saznaj više
U:

asw:maximus

Veštačka inteligencija i mašinsko učenje

Softversko rešenje zasnovano na veštačkoj inteligenciji i mašinskom učenju koje olakšava upravljanje kompanijom

saznaj više
M: