ASW: SOFTVERSKI LOKALNI PROCESOR FISKALNIH RAČUNA (LPFR) 2.1.0

Datum
Kategorija
Kompanija

ASW: SOFTVERSKI LOKALNI PROCESOR FISKALNIH RAČUNA (LPFR) 2.1.0

LPFR (Lokalni procesor fiskalnih računa) predstavlja obavezan element Elektronskog fiskalnog uredjaja (EFU) Zakon o fiskalizaciji propisuje obavezu da svaki prodajni objekat mora imati minimalno jedan LPFR. Za razliku od virtuelnog procesora fiskalnih računa (VPFR) koji obezbedjuje poreska uprava i nalazi se u mreži poreske uprave, LPFR obezbedjuje obveznik i nalazi se na lokaciji izdavanja računa. Broj potrebnih LPFR-a, u jednom prodajnom objektu, zavisi od vrste poslovanja i frekvencije računa, odnosno važnosti brzine izdavanja fiskalnih računa.

Softverski ASW lokalni procesor fiskalnih računa (LPFR) je u potpunosti razvijen u skladu sa tehničkom specifikacijom Poreske uprave i sadrži sve obavezne elemente koje ista propisuje. Komunicira sa elektronskim sistemom za izdavanje računa (ESIR), bezbednosnim elementom (BE) i sistemom za upravljanje fiskalizacijom Poreske uprave (SUF).

 

Podržava Linux i Windows operativne sisteme.

 

Za funkcionisanje softverskog LPFR-a su potrebni:

 

Ø  BE – Bezbednosni element u vidu smart kartice koju izdaje Poreska uprava (jedna po instanci LPFR-a)

Ø  Čitač kartice

 

Prednost softverskog LPFR leži u tom što nije potrebna nabavka dodatnog servera-hardvera koji je namenjen isključivo njemu, već se softverski LPFR može instalirati na već postojećim računarima u prodajnom objektu.

 

U situacijama prekida internet veze, odnosno prekida komunikacije sa virtuelnim procesorom fiskalnih računa (VPFR) Poreske uprave, softverski ASW LPFR fiskalizuje račun tako što:

 

-       prima zahteve za fiskalnizaciju računa od bilo kog ESIR-a akreditovanog od strane Poreske uprave

-       vrši obračun PDV-a na osnovu važećih poreskih stopa propisanih od strane Poreske uprave, koje se automatski ažuriraju.

-       komunicira sa bezbednosnim appletom na pametnoj kartici izdatoj od strane Poreske Uprave

-       vrši potpisivanje fiskalnih računa

-       generiše QR kod sa verifikacionim linkom čijim skeniranjem kupac može da proveri da li  je račun izdat u skladu sa Zakonom

-       skladišti račune u relacionu PostgreSQL bazu u 4 koraka i u većini slučajeva može da se oporavi i dovrši račun u slučaju nestanka struje.

-       vraća kreirane fiskalne račune ESIR-u

-       šalje podatke o iščitavanja Sistemu za upravljanje fiskalizacijom Poreske uprave (SUF)

-       preuzima komande sa konfiguracijom (ažurnim poreskim stopama, serverom za sinhronizaciju vremena...) i komandom koja umanjuje ukupan iznos na bezbednosnom elementu.

·  automatski (ukoliko je internet konekcija dostupna)

·  ručno (prebacivanjem računa na usb prenosnu memoriju ili memorijsku karticu i preuzimanjem komandi sa njega)

-       Prosleđuje upozorenja ASW centralnom serveru za nadzor da postoji problem - računi koje je TaxCore sistem odbio (odmah) ili da postoji 100 ili više računa koji nisu poslati (svakih 5 sati), mnogo pre nego što se zakonski rok od 5 dana približi.

-       Predviđeno je da svi korisnici ASW LPFRa-a u svojoj mreži imaju lokalni server za nadzor svih LPFR-ova instaliranih kod njih

 

Načini instalacije i korišćenja LPFR-a u prodajnom objektu:

 

Ø  LPFR se može instalirati u lokalnoj mreži jednog prodajnog objekta (više kasa koristi jedan LPFR)

Ø  LPFR se može instalirati na računarima na kojima se nalazi sistem POS (jedna kasa koristi jedan LPFR, a proizvoljno mnogo instanci LPFR-akoristi istu PostgreSQL bazu)

Kontaktirajte nas

pošalji
Hvala Vam! Vaša poruka je uspešno poslata.
Greška.

Najnovije

Učešće ASW-a na događaju "The European Networking Cocktail"
Kompanija
14.5.2024

Učešće ASW-a na događaju "The European Networking Cocktail"

pročitaj više
"Novi horizonti: Uticaj AI na zanimanja u budućnosti!"
Proizvod
13.5.2024

"Novi horizonti: Uticaj AI na zanimanja u budućnosti!"

pročitaj više
ASW Inženjering proslavio 34 godine poslovanja
Kompanija
12.12.2023

ASW Inženjering proslavio 34 godine poslovanja

pročitaj više
Uspešno predstavljanje inovacija na Sajmu Voda
Proizvod
7.12.2023

Uspešno predstavljanje inovacija na Sajmu Voda

pročitaj više
ASW na XI godišnjoj Konferenciji Logistike i Transporta
Proizvod
7.11.2023

ASW na XI godišnjoj Konferenciji Logistike i Transporta

pročitaj više
 ASW uspešno predstavio softversko rešenje na IV Konferenciji o vodama - Crna Gora
Proizvod
3.10.2023

ASW uspešno predstavio softversko rešenje na IV Konferenciji o vodama - Crna Gora

pročitaj više