CRM

Customer Relationship Management

asw: officius

Savremeno softversko rešenje predviđeno za korisničku podršku u kompanijama

saznaj više
O:

asw: auxilium

Inteligentno rešenje koje pomaže u podršci korisnicima

saznaj više
A: